VEIKLOS GRUPĖS

Kviečiame prisijungti prie JPA veiklos grupių, t.y. susirasti sau aktualiausias, įdomiausias sritis, kuriose norėtumėte ir galėtumėte prisidėti, pasidalinti savo žiniomis – šį bei tą nuveikti Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros labui.

 

"Perspektyvos" konferencijos metu veiklos grupės pradėjo savo formavimosi procesą, buvo nuspręsta artimiausius darbus pradėti su 10 grupių. Primename, kad ateityje veiklos grupės gali būti kuriamos pagal aktualumą ar atšaukiamos nesant aktualių klausimų, taip pat gali skilti į kelias atskiras grupes – Jūs, veiklos grupių nariai, kartu galite tapti ir struktūros šiame procese kūrėjai.

Veiklos grupės

Bendruomenės psichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos


Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistema stokoja bendruomeninių paslaugų, kas mažina psichikos sutrikimų turinčių asmenų integracijos galimybes bei gydymo tęstinumo užtikrinimą, apsunkina psichiatrijos ir psichikos sutrikimų destigmatizaciją. Ši grupė vienija psichikos sveikatos priežiūros specialistus, kurie domisi bendruomenių psichiatrijos paslaugų reikšme, analizuoja kitų valstybių gerąsias patirtis ir bendruomeninių paslaugų teikimo galimybes Lietuvoje. Veiklos grupės tikslas – skatinti bendruomenės psichiatrijos raidą Lietuvoje.
Biologinės psichiatrijos ir psichofarmakologijos


Kolega, pavargai žiūrėti į nepagrįstą polifarmakoterapiją, gydyti šalutinį poveikį, kuris pateikiamas kaip ligos pablogėjimas, išrašinėti pacientus su 15 skirtingų medikamentų? Ateik pas mus! Klinikinės skalės bei gydymo algoritmai, ir tik racionali psichofarmakoterapija – viskas pas mus. Čia buriasi žmonės, kuriems įdomu tobulinti žinias biologinės psichiatrijos ir psichofarmakoterapijos srityje ir daryti tai nevaržomai ir drąsiai. Tavo patirtis visai nesvarbi, visi laukiami.
Etikos


Veiklos grupės interesų sritis – žmogaus teisių ir etikos klausimai psichikos sveikatos priežiūros sistemoje. Grupės nariai domisi žmogaus teisėmis, gerosiomis kitų valstybių praktikomis ir rekomendacijomis bei siekia atkreipti suinteresuotų šalių dėmesį į klausimus ir problemas, susijusias su etika ir žmogaus teisėmis Lietuvoje. Veiklos grupėje gerbiama konstruktyvi ir atvira diskusija, kurioje ieškoma galimų sprendimo būdų. Grupės tikslas – atkreipti sveikatos priežiūros specialistų ir visuomenės atstovų dėmesį į žmogaus teises Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistemoje.
Įrodymais grįstos psichikos sveikatos priežiūros


Šioje grupėje renkasi psichikos sveikatos priežiūros specialistai bei akademikai, kurių domėjimosi sritis yra įrodymais pagrįstos medicinos principų taikymas psichikos sveikatos priežiūroje. Grupės nariai analizuoja mokslinę literatūrą, atlieka kritinius straipsnių vertinimus, prisideda prie gairių rengimo, populiarina įrodymais pagrįstos psichikos sveikatos priežiūros koncepciją tiek specialistų tarpe, tiek visuomenėje; taip pat šios grupės nariai teikia konsultacijas įrodymais pagrįstos psichikos sveikatos priežiūros klausimais.
Pirminės psichikos sveikatos priežiūros


Grupėje renkasi specialistai, kurie dirba pirminėje psichikos sveikatos srityje. Šios grupės nariai analizuoja gerąsias pirminės psichikos sveikatos priežiūros patirtis, taip pat patiriamus sunkumus ir iškilusius sudėtingus klausimus, ieško sprendimų gerinti ir efektyvinti šios grandies veiklą remiantis įrodymais pagrįstos psichikos sveikatos priežiūros koncepcija.
Priklausomybių psichiatrijos


Grupės nariai domisi priklausomybių gydymo gairėmis ir naujovėmis, gerąja praktika užsienio šalyse, prisideda prie Lietuvos priklausomybių psichiatrijos sistemos modernizavimo ir įrodymais grįstų gydymo metodų taikymo plėtros. Grupėje laukiami visi, kurie domisi priklausomybių problematika – itin aktualia mūsų šaliai.
Psichoterapijos


Grupė skirta besidomintiems spartesniu įrodymais grįstos psichoterapijos taikymo integravimu į psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, baigusiems ar tęsiantiems studijas vienoje iš psichoterapijos mokymo programų, taip pat tiems, kurie turi žinių apie psichoterapijos, kaip vienos iš psichiatro kompetencijų, taikymo patirtį kitose šalyse. Grupės nariai dirba su Psichoterapeutų praktinės veiklos įstatymo projektu, siekia psichoterapijos technikų mokymo įtraukimo į psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentūros programas.
Suicidologijos


Pastaruoju metu savižudybių prevencijos tematika Lietuvoje linksniuojama vis dažniau, itin aktuali ir šiai sričiai skiriamas dėmesys tampa vis didesnis. Kviečiame prisidėti prie grupės tuos, kuriems įdomi ši skaudžioji savižudybių problematika mūsų šalyje – grupėje bus ieškoma sprendimų, kaip gerinti teikiamas paslaugas, pritaikyti įstaigose reagavimo į savižudybės riziką algoritmus, kokias įrodymais grįstas savižudybių prevencijos metodikas galime diegti Lietuvoje bei kokiais būdais dar galime išsaugoti kuo daugiau gyvybių.
Vaikų ir paauglių psichiatrijos


Grupės nariais kviečiami tapti dirbantys vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros srityje, ja besidomintys asmenys. Veiklos grupė skirta vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugų plėtros galimybių aptarimui, gerosios užsienio praktikos taikymui Lietuvoje. Galimos grupės veiklos sritys - su vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugomis susijusių teisės aktų peržiūra bei jų korekcijos siekis, vaikų ir paauglių psichiatrų rengimas, paciento “perdavimas” iš vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugų į psichiatrijos paslaugas sulaukus pilnametystės, ambulatorinių paslaugų plėtra ir kt.

Taip pat kviečiame prisidėti prie JPA Biuro, jame renkasi žmonės, organizuojantys asociacijos veiklą, jos renginius, koordinuojantys įvairias jos sritis ir prisidedantys prie valdybos darbo. Biuro komanda koordinuoja renginių organizavimą, informacijos sklaidą, rūpinasi IT ištekliais ir vizualine komunikacija, atlieka administracinę funkciją ir prisideda prie valdybos vykdomų veiklų.

 

Prisijungti prie veiklos grupių bei JPA Biuro galite užpildę šią formą​