top of page

Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinio Jaunųjų psichiatrų asociacijos narių susirinkimo darbotvarkė


Susirinkimas vyks 2020 m. sausio 23 d. 10 val. nuotoliniu būdu, prašome registruotis el. paštu info@jauniejipsichiatrai.lt tiesiog parašant savo vardą ir pavardę.


 1. Visuotinio susirinkimo Pirmininko rinkimai

 2. Sekretoriaus rinkimai

 3. Balsų skaičiavimo komisijos (BSK) rinkimai

 4. Darbotvarkės svarstymas ir tvirtinimas, papildomų klausimų įtraukimas

 5. Veiklos ataskaita ir siūloma veiklos strategija

 6. Revizijos komisijos ataskaita

 7. Balsavimas dėl veiklos ataskaitos ir veiklos strategijos patvirtinimo

 8. Įstatų pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas

 9. Asociacijos veiklos bei bendradarbiavimo su rėmėjais reglamentų bei etikos kodekso svarstymas ir tvirtinimas

 10. Kandidatų į valdybą prisistatymai ir tvirtinimas

 11. Kandidatų į prezidentus prisistatymai ir rinkimai

 12. Kandidatų į asociacijos revizijos ir revizijos komisiją rinkimą

 13. Papildomi klausimai

 14. Klausimai ir pasiūlymai

 15. Susirinkimo uždarymas

Comments


bottom of page