top of page

Pozicija dėl LR SAM Ministro įsakymo, reglamentuojančio, kuriomis ligomis sergantis asmuo negali būt

Mes, Jaunųjų psichiatrų asociacija, kreipiamės norėdami atkreipti dėmesį į LR SAM Ministro įsakymą, reglamentuojantį, kuriomis ligomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) (Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. Liepos 17 d. Įsakymo nr. 386 „Dėl ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“ 2015 m. birželio 25 d. pakeitimo Nr. V-803), įsakymas paskelbtas: TAR, 2015-07-01, Nr. 10533. Mūsų pozicija.

bottom of page