top of page

Prašymas nepritarti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimui

Jaunųjų psichiatrų asociacija kartu su kitomis daugiau nei 100 nevyriausybinių organizacijų išplatino Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei prašymą nepritarti vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimui, kurį priėmus būtų susilpninta egzistuojanti vaiko teisių apsauga Lietuvoje ir nepaisoma geriausių vaiko interesų – kai kurios smurto formos taptų pateisinamos, o galimybės padėti vaikams, kenčiantiems smurtą, susiaurintos.


Raginame ne siaurinti smurto prieš vaikus apibrėžimą, o daugiau dėmesio skirti efektyvios, kvalifikuotos ir laiku teikiamos medicininės, psichologinės, socialinės, materialinės ar kitokios būtinos pagalbos šeimai teikimui, taip pat vaiko teisių apsaugos specialistų kvalifikacijos bei motyvacijos užtikrinimui ir kėlimui, palankių jų darbo sąlygų kūrimui.

Raginame užtikrinti, kad net atokiausiose Lietuvos vietovėse šeimoms reikalingos paslaugos būtų visiems prieinamos.


bottom of page