top of page

Europos Psichiatrijos rezidentų federacijos forumas


Liepos 21 – 26 dienomis Bristolyje, Jungtinėje Karalystėje, vyko 26-asis Europos Psichiatrijos rezidentų federacijos (angl.: European Federation of Psychiatric Trainees, EFPT) forumas.

Šiemet Lietuvos psichiatrijos rezidentams forume atstovavo Jaunųjų psichiatrų asociacijos (JPA) Biuro nariai Jonas Montvidas (LSMU) ir Aistė Lengvenytė (VU) bei Lina Matutytė (VU). Forumo metu J. Montvidas pristatė 2017/2018 m.m. įvykusius psichiatrijos rezidentūros pokyčius, o A. Lengvenytė paruošė stendinį pranešimą tema „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų įtraukimas į psichikos sveikatos priežiūrą“ (angl.: Involving service users in mental health care), laimėjusį geriausio forumo stendinio pranešimo apdovanojimą.


Forume taip pat buvo padėti tvarūs tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo pagrindai. Lietuvos delegatai įsitraukė į EFPT psichoterapijos darbo grupės organizuojamą žurnalų klubą ir užmezgė ryšius su atstovais iš kitų Europos šalių, taip sudarydami sąlygas jauniesiems psichiatrams atlikti praktinius mainus 16-oje Europos šalių. Be to, buvo prisijungta prie dviejų svarbių mokslinių tyrimų, kurie koncentruosis į psichiatrijos rezidentų migracijos tendencijas ir priežastis Europoje bei psichiatrijos rezidentų nerimo, depresiškumo ir perdegimo lygį.


Tikime, kad jau greitai galėsime pasidalinti aktyvaus atstovavimo šiuose projektuose rezultatais. O iki tol Lietuvos delegatai džiaugiasi galėdami pakviesti visus jaunuosius psichiatrus pasinaudoti nemokama prieiga prie šių forumo metu minėtų profesinio tobulinimosi platformų:

Dalinamės mūsų kolegų šypsenomis su jumis

bottom of page